Skriv til brevkassen

om dødsfald, tab og sorg

Her kan du dele dine personlige erfaringer med andre og spørge til de frivilliges erfaringer med sorg.

Brevkassen er et sted, hvor der er mulighed for at finde genkendelse i nogen, som selv har prøvet at miste.

Brevkassen giver dig mulighed for at skrive og spørge Aliasoqatits frivillige om deres erfaringer med dødsfald, tab og sorg. Du kan dele tanker og følelser med de frivillige, som møder dig med en helt særlig forståelse, da de alle har personlige erfaringer med tab og sorg.

Når du har skrevet ind til Brevkassen, vil du kunne læse svaret til dig på vores hjemmeside indenfor maximalt to uger. I travle perioder og ferier kan der godt gå lidt længere tid.

Jævnligt deler vi breve til Brevkassen på vores Facebook-side. Vi anonymiserer altid Brevkassens spørgsmål og svar, så de ikke kan henføres til bestemte personer. 

Skriv til brevkassen nederst på siden.

De frivillige besvarer indlæg

De frivillige hos Aliasoqatit har alle mistet et barn, en partner/ægtefælle, en forælder, søskende, anden familie eller venner. De skriver på baggrund af egen erfaring. De har selv prøvet at være, hvor du måske er lige nu, og de har tid og lyst til at læse og dele ud af deres dyrekøbte erfaringer.

Hvem kan skrive til Brevkassen?

Brevkassen er for alle efterladte mellem 13-99 år, hvor et barn, en partner/ægtefælle, forælder, søskende, anden familie eller venner er døde.

I Brevkassen har du mulighed for at skrive til Aliasoqatits frivillige 20-80 år, der alle har mistet en nærtstående, og som kender den svære situation, du står i. 

Er du ven, ægtefælle, kæreste, forælder, barn eller anden familierelation til én af de efterladte, er du også meget velkommen til at skrive med de frivillige. De kan fortælle om deres egne erfaringer og f.eks. give gode råd til, hvordan man bedst kan støtte.

Hvad kan man bruge Brevkassen til?

Når man har det svært, kan det nogle gange lette lidt at skrive om det. Du kan skrive til Brevkassen døgnet rundt. Du kan bruge Brevkassen til at stille de frivillige efterladte spørgsmål om deres oplevelser og erfaringer. Du kan også dele din historie, et digt eller et brev – eller lette hjertet ved at fortælle om, hvordan du har det lige nu. 

Brevkassen er en del af Aliasoqatit.gl

"*" indikerer påkrævede felter