Frivillige

Vil du hjælpe andre efterladte?

Alle voksne over 20 år kan blive frivillige

Aliasoqatits frivilllige har alle selv mistet familie eller venner til sygdom, selvmord, ulykke eller anden årsag inden for de seneste år. De ved alle, hvor meget det hjælper at tale med andre om tabet, savnet og sorgen. Derfor giver det stor mening for de frivillige at kunne gøre en forskel for andre, som har mistet deres kære. 

Mød de frivillige på Aliasoqatit her

De frivillige har prøvet det selv

Hos Aliasoqatit kan du møde, tale eller skrive med frivillige. De er såvel unge som ældre og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig.

Mange oplever, at venner, familie og kærester har svært ved at forstå. Rigtig mange oplever desværre også, at omgivelserne helt glemmer at spørge ind til, hvordan det går – eller ikke ved, hvordan de skal gøre det. Derfor oplever mange det som en kæmpe lettelse at tale med andre, der har oplevet det samme. De frivillige på Aliasoqatit har oplevet sorg på nærmeste hold, og kender derfor til situationen.

Hvad får jeg ud af at være frivillig?

Som frivillig bliver man en del af et socialt fællesskab, hvor man både kan have det hyggeligt, sjovt og tale med hinanden om tabet og sorgen. De frivillige oplever, at det giver mening at bruge deres egne dyrekøbte erfaringer til at hjælpe andre i samme situation. De bliver rollemodeller, som viser andre efterladte, at livet kan blive godt igen, selvom man har mistet familie eller venner.

Frivilligpleje
VI PASSER PÅ DE FRIVILLIGE.

Alle frivillige deltager i:

  • To-dages frivilligseminar
  • Follow-up træning efter 6 måneder
  • Fast gruppe supervision med en psykolog
  • Sociale arrangementer, b.la. julefrokost

Hvordan bliver jeg frivillig?

Vi søger frivillige i alle aldersgrupper fra 20 år og op.

Bor du i Nuuk og har mistet familie eller venner til sygdom, ulykke, selvmord, misbrug eller andre årsager, og er du interesseret i at hjælpe andre i sorg sammen med de frivillige på Aliasoqatit.

Skriv til gronland@sorgcenter.dk og få mere information og en samtale med en fagperson – vi fortæller her hvordan man bliver frivillig, hvad man laver som frivillig og hvad det giver og kræver af én selv at være frivillig på Aliasoqatit.

Har du brug for hjælp nu?

Kontakt TUSAANNGA 801180

Hvis du er ked af det, hvis du har problemer, eller bare brug for en at tale med?

Så kan du ringe til Tusaannga 801180 eller SMS’e til 1899.

Her kan du tale med eller skrive sammen med en professionel rådgiver.

Åbningstider:

Mandag– torsdag: Døgnåbent

Fredag – lørdag: Døgnåbent

Søndag: Døgnåbent